SVCgen batch processing, and parameters

Az SVC technológia kapcsán (ami egyébként kivételesen ötletes) az az érzése lehet az embernek, mintha nem lett volna rá idő rendesen beintegrálni a Visual Studio 2008-ba, ugyanis nincs módunk a kliens stub-ok generálására studióból. Vagy legalábbis én még nem jöttem rá erre. De sebaj, van megoldás. Írni kell két bat filét.

svc.bat

@echo off
echo Starting servicestub generation 
cmd /V:ON /C svcgen.bat

svcgen.bat

@echo off
set serviceList=system/system.svc,other/other1.svc,common/common.svc,admin/admin.svc

set serviceHost=http://localhost:3467/services/
set outputDir=.\client\serviceproxy\servicestubs\
set outputConfig=.\..\..\..\services_app.config
set resourceFile=.\..\common\bin\Debug\common.dll
set svcTool="c:\Program Files\Microsoft SDKs\Windows\v6.0A\Bin\SvcUtil"

set wsdlPostFix=?WSDL
set commonParams=/noLogo /target:code /l:cs /ser:datacontractserializer /importxmltypes

 
set cmdLine=%commonParams% /r:%resourceFile% /config:%outputConfig% /d:%outputDir%

del %outputDir%%outputConfig%
del /Q %outputDir%\*.* 

set firstrun=true

for %%a in (%serviceList%) do (    
 echo Processing service: %%a    
 echo ------------------- 
 rem echo %svcTool% %cmdLine% %serviceHost%%%a%wsdlPostFix%
 
 if "!firstrun!" == "false" ( 
  %svcTool% %cmdLine% /mergeConfig %serviceHost%%%a%wsdlPostFix%  
 )
  
 if "!firstrun!" == "true" (
   %svcTool% %cmdLine% %serviceHost%%%a%wsdlPostFix%   
   set firstrun=false
 ) 
)

A szolgáltatásokat a serviceList listába kell felvenni, vesszővel elválasztva.
A /r: paraméter arra szolgál, hogy azon osztályok, amik szerepelnek a megadott dll-ben nem kerülnek legenerálásra a kliens oldalon.

Ha igazán széppé akarjuk tenni a megoldást, akkor kell írnunk egy alkalmazást, ami a végeredményül kapott services_app.config fájlt bele tudja illeszteni az app.config fájl megfelelő xpath helyére.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.