Diskpart

Sokan nem tudják, de a microsoft az XP megjelenése óta nyújt megoldást a partíciók átméretezésére.
Az alkalmazás neve DiskPart.exe

használata:
Diskpart.exe

utánna az alábbi okosságokat lehet mondani: HELP 🙂

De a lényeg:

select disk 0 (primary ide, vagy 1)
detail disk (hogy valóban az e)
select volume 2
detail volume
extend

vagy
extend size=1024 (pl.: 1 GB)

És már kész is. Különösen hasznos ez, ha virtuális gépeket gyártunk, és elfogy a partíciórol a hely. Virtuális gépeknél amúgy is mindig használjunk dinamikus lemezt, és mondjuk 100 Gb-osat, így mindig csak annyi helyet fog használni amennyi a tényleges foglalás. Ha buták voltunk, és nem ezt tettük, akkor átméretezhetjük a lemezt a VDH Resizer nevű programmal, és utánna növelhetjük a méretét ügyesen.

SVCgen batch processing, and parameters

Az SVC technológia kapcsán (ami egyébként kivételesen ötletes) az az érzése lehet az embernek, mintha nem lett volna rá idő rendesen beintegrálni a Visual Studio 2008-ba, ugyanis nincs módunk a kliens stub-ok generálására studióból. Vagy legalábbis én még nem jöttem rá erre. De sebaj, van megoldás. Írni kell két bat filét.

svc.bat

@echo off
echo Starting servicestub generation 
cmd /V:ON /C svcgen.bat

svcgen.bat

@echo off
set serviceList=system/system.svc,other/other1.svc,common/common.svc,admin/admin.svc

set serviceHost=http://localhost:3467/services/
set outputDir=.\client\serviceproxy\servicestubs\
set outputConfig=.\..\..\..\services_app.config
set resourceFile=.\..\common\bin\Debug\common.dll
set svcTool="c:\Program Files\Microsoft SDKs\Windows\v6.0A\Bin\SvcUtil"

set wsdlPostFix=?WSDL
set commonParams=/noLogo /target:code /l:cs /ser:datacontractserializer /importxmltypes

 
set cmdLine=%commonParams% /r:%resourceFile% /config:%outputConfig% /d:%outputDir%

del %outputDir%%outputConfig%
del /Q %outputDir%\*.* 

set firstrun=true

for %%a in (%serviceList%) do (    
 echo Processing service: %%a    
 echo ------------------- 
 rem echo %svcTool% %cmdLine% %serviceHost%%%a%wsdlPostFix%
 
 if "!firstrun!" == "false" ( 
  %svcTool% %cmdLine% /mergeConfig %serviceHost%%%a%wsdlPostFix%  
 )
  
 if "!firstrun!" == "true" (
   %svcTool% %cmdLine% %serviceHost%%%a%wsdlPostFix%   
   set firstrun=false
 ) 
)

A szolgáltatásokat a serviceList listába kell felvenni, vesszővel elválasztva.
A /r: paraméter arra szolgál, hogy azon osztályok, amik szerepelnek a megadott dll-ben nem kerülnek legenerálásra a kliens oldalon.

Ha igazán széppé akarjuk tenni a megoldást, akkor kell írnunk egy alkalmazást, ami a végeredményül kapott services_app.config fájlt bele tudja illeszteni az app.config fájl megfelelő xpath helyére.

mstsc és tsclient

Ha az ember a windows beépített terminál szerverét használja (msts) akkor módja van arra, hogy a kapcsolódó gép fájlrendszerét elérje a bejelentkezés ideje alatt, ha ezt engedélyezi. Ezen elérés látszik explorer alatt, ellenben total commander alatt nem.
Ahhoz, hogy ezt a meghajtót el tudjuk érni, nem kell mást tennünk mint beírni ezt a parancsot total commanderbe:

cd \\tsclient

És már látszanak is a kliens oldali megosztot meghajtók ügyesen.

WinDirStat

Régen egy barátomnál láttam egy programot, ami megmutatta, hogy a merevlemezen mi mennyit helyet is foglal. Égre-földre kerestem az alkalmazást annak idején. Most teljesen véletlenül találtam rá, érdemes vetni rá egy pillantást, mindenkinek aki szereti.
WinDirStat